Bestek

Als de technische haalbaarheid van het lichtplan is vastgesteld, maken we bestektekeningen. Voor de aannemer omschrijven we alle sparingen en voor de installateur omschrijven we de technische gegevens behorende bij de opgenomen artikelen, zoals specificaties van aansluitpunten, schakelletters, lichtscenes, aansluitwaardes en LED-dimtypes. In het tekenwerk zal ook al aangegeven worden waar wat geschakeld wordt, afgestemd op routing, veiligheid en gemak.

Alex de Leeuw