Begeleiding

Een technische tekening maken is één, de tekening lezen is twee. Wij zorgen dat de juiste personen binnen de betrokken bedrijven de tekeningen krijgen. In de loop van het proces wonen wij bouwvergaderingen bij om te waarborgen dat alle direct betrokkenen de informatie op de juiste manier interpreteren. We introduceren het bedrijf dat de verlichting gaat afmonteren bij de installateur, zodat ook zij hun werkplanning kunnen afstemmen.

Alex de Leeuw